Skip to main content

Destacados

Indicator ID:
Indicator ID:
Indicator ID:

Evolução temporal das leis ambientais

Indicator ID:

Temas abordados pela Legislação Ambiental

Indicator ID:
Indicator ID:

Legislação Ambiental e seu impacto nos Setores Econômicos

Indicator ID:

Lista das Leis Ambientais

 • Curaçau
  Hinderverordening Curaçao 1994
  Legislação Ambiental
  40-1994
  Vigente
 • Curaçau
  EILANDSVERORDENING tot beheer van het Marien Milieu in de wateren van het Eilandgebied Curaçao
  Legislação Ambiental
  48-1976
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 5 de november 1992 ter uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de Visserijlandsverordening (
  Legislação Ambiental
  74-1991
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering van het op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 26 ste februari 2002 houdende maatregelen tot opruiming van schepen en wrakken in zee en op het zeestrand (Landsverordening opruiming van schepen en wrakken)
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 2 de maart 2007 houdende regels inzake het beheer van de maritieme gebieden in de Nederlandse Antillen
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 8vste October 1952, houdende bepalingen met betrekking tot het invoeren en doorvoeren van enige kleine dieren
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 5 de november 1992 ter uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de Visserijlandsverordening
  Legislação Ambiental
  74-1991
  Vigente
  Agricultura, silvicultura, pecuária, pescaria e sistema alimentar
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 17 de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6 de juli 1994
  Legislação Ambiental
  80-1994
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 8 ste september 1976, houdende voorschriften betreffende de grondslagen van de ruimtelijke ontwikkelingsplanning en tot wijziging van de Onteigeningsverordening
  Legislação Ambiental
  161-1960
  Vigente
  Habitação e infraestrutura
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 9 de februari 1998 houdende regels inzake het beheer van de natuur en de bescherming van de daarin voorkomende dier- en plantsoorten (Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming)
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering van het op 27 november 1992 te Londen tot standgekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1992
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van 3 november 1993 houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door schepen
  Legislação Ambiental
  Not available
  Vigente
 • Curaçau
  LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 12 de september 2006 ter uitvoering van artikel 12 van de Landsverordening drinkwater (P.B.2006, no. 37) en van artikel 3 eerste en tweede lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) (Landsbeslu
  Legislação Ambiental
  72-2006
  Vigente
 • Curaçau
  BESLUIT van den 28 sten September, 1931, ter uitvoering van artikel 12 der verordening van den 20sten Juli 1926 (P.B. No. 60), tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs w
  Legislação Ambiental
  60-1926
  Vigente
  Agricultura, silvicultura, pecuária, pescaria e sistema alimentar
 • Curaçau
  LANDSVERORDENING van de 7 de april 2006 houdende regels inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (Landsverordening drinkwater)
  Legislação Ambiental
  37-2006
  Vigente

Parlamentares

 • Curacao_Gwendell_Mercelina profile photo

  Gwendell Mercelina

  Parlamento de Curaçau

  • Membro do Parlamento
  Titular

Assinatura da Declaração Conjunta dos Parlamentares da América Latina e do Caribe na COP 26 - Glasgow, 9 de novembro de 2021; COP 27 - Sharm el-Sheikh, Egipto, 10 de novembro de 2022; Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa na América Latina e no Caribe - Santiago, Chile, 20 de abril de 2023.